Omzettings tabel

Schaal

Max. Score punten
Cesuur punten
Cesuur nvt punten
KansScore punten

Methode

Lineair
Lineair met Knik
Lineair met gokkans eliminatie
Deze site genereert tabellen voor de omzetting van toetsscores naar cijfers (normeringstabellen). Er wordt uitgegaan van
* een minimum score van 0 punten welke het cijfer 1,0 oplevert.
* een maximum cijfer van 10,0 bij een score gelijk aan de schaallengte
* afronding geschiedt conform de C99 standaard (ISO/IEC 9899:1999)
* resultaten zijn slechts indicatief, gebruik voor eigen risico!
Als u de berekeningen wilt controleren is de broncode beschikbaar.

Lees voor gebruik de TOELICHTING.

Probeer ook eens de Fouten per Punt calculator van Faistos. Voor het handig omzetten van foutscores in cijfers.